Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) na:

Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki pojazdów samochodowych w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA:

ogoszenie o zamwieniu.pdf

swz-we.272.2.2021 dostawa pomocy dydaktycznych do zs w. goetla w suchej beskidzkiej.pdf

swz-we.272.2.2021 dostawa pomocy dydaktycznych do zs w. goetla w suchej beskidzkiej.docx

zacznik nr 1 do swz – opz – kalkulacja ceny oferty.docx

miniportal.pdf

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

pytania i odpowiedzi.pdf

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA (nr 2):

16-04-2021-wyjanienia-dostawa-pomocy-2.pdf