Dostawa urządzenia dźwigowego jako pomocy dydaktycznej do pracowni technik łączenia oraz pracowni samochodowej dla zawodów ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych do ZS im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Dokumentacja:

26-08-2019-ogloszenie-o-zamowieniu-589517-n-2019- podnonik-zsg.pdf

26-08-2019-siwz-dostawa-urzdzenia-dwigowego-z-montaem.pdf

Załączniki edytowalne:

zaczniki edytowalne.docx

Zmiana ogłoszenia – wydłużenie terminu składania ofert :

02-09-2019-ogoszenie-o-zmianie-ogoszenia-bzp.pdf

02-09-2019-zmiana-siwz-przesunicie-tso.pdf

Zmiana ogłoszenia – II wydłużenie terminu składania ofert :

03-09-2019-ogoszenie-o-zmianie-ogoszenia-bzp.pdf

03-09-2019-przesunicie-terminu.pdf

Odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ :

04-09-2019-odpowiedzi-na-pytania-zmiana-siwz.docx

Zestawienie złożonych ofert :

09-09-2019-informacja-z-otwarcia-ofert-we-272-11-2019 goetel.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej : 

12-09-2019-zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

24-09-2019-ogoszenie-o-udzieleniu-zamwienia-podnonik.pdf