Dostawa wyposażenia do pracowni CNC oraz montażu układów pneumatycznych i elektropneumatycznych do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni CNC oraz montażu układów pneumatycznych i elektropneumatycznych do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.

06-03-2018-ogoszenie-o-zamwieniu-dostawa-do-witosa.pdf

06-03-2018-siwz-dostwa-wyposaenia-do-zs-im-walerego-goetla-w-suchej-beskidzkiej.pdf

06-03-2018-zacznik nr 2 do siwz – opz-formularz cenowy cz. 1 i cz. 2.pdf

06-03-2018-zacznik nr 2 do siwz – opz-formularz cenowy cz. 1 i cz. 2.xlsx

06-03-2018-zaczniki-edytowalne.docx

12-03-2018-ogoszenie-o-zmianie-ogoszenia-przesunicie-terminu-skadania-ofert.pdf

12-03-2018-odpowiedzi-zmiana-terminu-skadania-ofert-zmiana-opz.pdf

Informacja z otwarcia ofert 20.03.2018r.

informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 20.03.2018r.

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie:

11-04-2018-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-we-272-3-2018.pdf