Dostawa wyposażenia do pracowni kelnerskiej, pracowni technika obsługi turystycznej i pracowni hotelarstwa do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz dostawa wyposażenia do pracowni fryzjerskiej do Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim z podziałem na 2 zadania częściowe

Dokumentacja przetargowa:

12-06-2018-ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-wyposazenia.pdf

12-06-2018-siwz-dostawa-wyposaenia-witos-kanty.pdf

zacznik nr 2 – formularz-cenowy-opis-przedm-zamwienia-zad-1-zad-2.pdf

zacznik nr 2 – formularz-cenowy-opis-przedm-zamwienia-zad-1-zad-2.xlsx

12-06-2018-zaczniki-edytowalne.docx

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ:

15-06-2018 odpowiedzi na pytania_zmiana treci siwz.pdf

odpowiedzi na pytania.pdf (z dnia 19.06.2018r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.06.2018r.

ogoszenie o zmianie ogoszenia.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.06.2018r.

25_06_2018 zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (część 1)

zawiadomienie o wyborze oferty cz 1.pdf

Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania, odrzuceniu oferty oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej (część 2)

03_07_2018 zawiadominie.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

ogoszenie o udzieleniu zamwienia 18.07.2018.pdf