Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej do pracowni kelnerskiej, pracowni technika obsługi turystycznej i pracowni hotelarstwa, z podziałem na 3 zadania

Dokumentacja postępowania:

16-05-2018-ogloszenie-o-zamowieniu-we27252018.pdf

16-05-2018-siwz-pozostae wyposaenie 3 zadania.pdf

16-05-2018-za nr 3 do siwz – opz – f-cenowy.xlsx

16-05-2018–zaczniki-edytowalne.docx

Informacja z otwarcia ofert (z dnia 25.05.2018r.)

infomacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (część 1 i 2) oraz o unieważnieniu postępowania (część 3)

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

ogoszenie o udzieleniu zamwienia.pdf