Dostawa wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk do ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

Dokumentacja przetargu :

11-02-2019-ogloszenie-o-zamowieniu-pomoce-informatyk-witos.pdf

11-02-2019-siwz-pomoce-informatyk-witos.pdf

10-02-2019-passmark – cpu benchmarks – list of benchmarked cpus.pdf

11-02-2019-zalacznik-edytowalne-nr-1-2-3-4.docx

Wyjaśnienia i zmiany treści ogłoszenia:

14-02-2019-wyjanienie-siwz-zmiana-treci.pdf

15-02-2019-wyjanienie-siwz-zmiana-treci.pdf

Wersja edytowalna zał. nr 3 :

15-02-2019-wyjanienie-siwz-zmiana-treci.docx

Przedłużenie terminu składania ofert do 20.02.2019 :

18-02-2019-zawiadomienie-przesunicie-terminu-skadania-ofert.pdf

18-02-2019-ogoszenie-o-zmianie-terminu-skadania-ofert.pdf

Zestawienie złożonych ofert :

20-02-2019-informacja-z-otwarcia-ofert-we-272-2-2019 witos.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  :

25-02-2019-zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

ogoszenie o udzieleniu zamwienia we.272.2.2019.pdf