Dostawa wyposażenia pracowni technik łączenia oraz pracowni samochodowej dla zawodów ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych do ZS im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Dokumentacja przetargowa :

12-02-2019-ogloszenie-wyposaenie-mechaniczne-goetel.pdf

12-02-2019-siwz-wyposaenie-mechaniczne-goetel.pdf

12-02-2019-zalacznik-edytowalne-nr-1-2-3-4.docx

Zestawienie złożonych ofert :

20-02-2019-informacja-z-otwarcia-ofert-we-272-1-2019 goetel.pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej :

22-02-2019-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-odrzuceniu-goetel.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

ogoszenie o udzieleniu zamwienia we.272.1.2019.pdf