Powiat suski otrzymał w 2022 roku wg umowy nr WP-III.9421.1.69.2022 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1) w wysokości 50 000 zł.

Flaga i godło

Dotacja była przeznaczona na osiągnięcie i utrzymanie obowiązującego standardu w budynkach domu pomocy społecznej położonych w Jordanowie przy ulicy Rynek 45, w szczególności na zapewnienie sprawnie działającej instalacji przyzywowej oraz sprawnie działającego pieca co.

Celem dotacji było wsparcie jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja. Powiat Suski w 2022 roku przeznaczył kwotę 12 500,00 zł. Całość realizacji zadania wynosi 62 500 zł.