Jednym z elementów Polskiego Ładu, wprowadzanego przez rząd programu mającego być w najbliższych latach dźwignią dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego Polski, jest Program Inwestycji Strategicznych. Ma on na celu zwiększenie skali realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego inwestycji publicznych poprzez ich bezzwrotne dofinansowanie.

Pierwszy nabór do Programu zakończył się dla powiatu bardzo pomyślnie. Informacje na ten temat podczas środowej sesji Rady Powiatu Suskiego przekazał radnym starosta Józef Bałos. Łącznie do starostwa powinno trafić 16.358.614 zł. Z tej niebagatelnej sumy ponad 13 milionów przeznaczonych będzie na modernizacje i przebudowy dróg. W Łętowni, Naprawie, Jordanowie i Toporzysku zostaną wykonane prace drogowe za 7.315.000 zł, a w Żarnówce, Wieprzcu, Juszczynie, Marcówce, Lachowicach i Zawoi za 6.080.000 zł. Z kolei prawie 3 miliony złotych zostanie przeznaczone na inwestycje realizowane w ramach powiatowego “Programu zwiększania wykorzystania energii odnawialnej i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów Natura 2000” – etap III budynki użyteczności publicznej. Wśród zaplanowanych do wykonania zadań w budynkach należących do powiatu (szkoły, Dom Wczasów Dziecięcych w Sidzinie, siedziba starostwa) są m.in. instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy około 144 kWp, instalacje solarne, prace termomodernizacyjne oraz kotłownia olejowa.

Warto podkreślić, że łącznie do powiatu suskiego trafi ponad 76 milionów złotych, a wsparcie finansowe na realizację inwestycji otrzyma każda z naszych gmin.