Kategoria: Centrum Kształcenia Zawodowego

Komunikaty i ogłoszenia

Najnowszy

Rada i Zarząd Powiatu

Najnowszy
  • O wartości do 130 tys. zł
  • O wartości równej lub przekraczającej 130 tys. zł
  • Ogłoszenia - Nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B z egzaminem dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 związku z art. 359 pkt.2)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze...

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr. 1

Zespół Szkół im. Walerego Goetla
ul. Kościelna 5
34-200 Sucha Beskidzka