OSTRZEŻENIA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA 06.05.2021 R.

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Analiza wskaźnika śmiertelności na COVID-19, w obszarach...

Czytaj więcej