Oszczędność czasu i pieniędzy. Tak najkrócej podsumować można efekty jakie uzyskane zostaną dzięki realizacji dużego projektu geodezyjnego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Suskim”, którego wdrażanie rozpoczął w 2016 roku Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem suskiego starostwa.


Finalizacja prac projektowych pozwoli na m.in. skrócenie czasu procedowania spraw urzędowych z zakresu informacji przestrzennej, umożliwienie dostępu do danych i dokumentów związanych z informacją przestrzenną bez konieczności wizyty w starostwie, dokonywanie opłat i transakcji za pomocą płatności elektronicznej, obniżenie kosztów procesu uzgadniania dokumentacji, usprawnienie procesów inwestycyjnych, planowania przestrzennego oraz obrotu nieruchomościami.

Działania projektowe dotyczyć będą znacznej części obszaru powiatu. Zmodernizowana zostanie ewidencja gruntów i budynków w sześciu miejscowościach, w kolejności: Skawicy, Sidzinie, Grzechyni, Juszczynie, Bieńkówce i Krzeszowie. Dzięki tej modernizacji uporządkowane zostaną m.in. granice działek i ewidencja budynków. Zostaną również zaktualizowane użytki w terenach zabudowanych. Następnie w 21 miejscowościach (Skawica, Sidzina, Grzechynia, Juszczyn, Bieńkówka, Krzeszów, Hucisko, Targoszów, Białka, Naprawa, Budzów, Zachełmna, Palcza, Baczyn, Jachówka, Śleszowice, Stryszawa, Zembrzyce, Bystra, Żarnówka i Lachowice) zdigitalizowane zostaną materiały geodezyjne, takie jak mapy i operaty z robót geodezyjnych. Będą one dostępne w wersji cyfrowej dla geodetów, architektów i innych profesjonalistów, jak również dla mieszkańców. Powstaną też dokładne mapy dla wspomnianych wyżej 21 miejscowości. Stworzony zostanie uzupełniany na bieżąco lokalny geoportal. Starostwo zmodernizuje również swoje serwery geodezyjne, tak, aby można było obsłużyć wszystkich, którzy będą chcieli zamówić zdalnie materiały geodezyjne.

Wartość projektu to około 9.000.000 zł, z czego 90% pochodziło będzie z dotacji (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego oraz środki z budżetu państwa), a tylko 10% stanowił będzie wkład powiatu. Projekt realizowany będzie do połowy 2020 roku. Umowa na dofinansowanie podpisana zostanie jeszcze w tym roku.