Centra kształcenia zawodowego 

w powiecie suskim
i

Aktualności

Zespół projektu

Wydział Edukacji

Zamówienia Publiczne

Modernizacja budynku LO w Suchej Beskidzkiej

W środę 11 maja 2022 r., w obecności starosty Józefa Bałosa i wicestarosty Zbigniewa Hutniczaka, dokonano odbioru kolejnej inwestycji, mającej na celu modernizację infrastruktury lokalowej placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski. W ramach tego zadania...

Nowy łącznik komunikacyjny w ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

W ostatnim okresie ukończona została kolejna inwestycja w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat suski. Tym razem oddana do użytku została przewiązka - łącznik komunikacyjny pomiędzy budynkami Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie. Koszt...

Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2

Powiat suski otrzymał w 2021 roku wg umowy  nr WP-III.9421.22.15.2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej  w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet...

PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w latach 2016 – 2019 realizował „PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ” finansowany ze środków finansowych w formie dotacji celowej z...

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej

Powiat suski otrzymał w 2018 roku wg umowy nr WP-III.9421.31.14.2018 aneksowanej Aneksem nr 1/2018 zawartej  pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału...

Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu suskiego

Nazwa zadania:  Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu suskiego. Krótki opis zadania: Wykonanie części prac zmierzających do wprowadzenia w powiecie suskim układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, polegających na wykonaniu...

Będą środki na przebudowę drogi Maków Podhalański – Żarnówka

Powiat suski znalazł się w gronie małopolskich jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podczas uroczystości, która odbyła się 23 lipca 2021 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, umowę w tej sprawie z wojewodą...

Skanowanie zasobu PODGiK

Nazwa zadania:  Skanowanie zasobu PODGiK Krótki opis zadania: Skanowanie zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej polegające na digitalizacji operatów technicznych – cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego metodą skanowania w celu...

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu: Żarnówka, w jednostce ewidencyjnej: Maków Podhalański.

Nazwa zadania:  Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu: Żarnówka, w jednostce ewidencyjnej: Maków Podhalański. Krótki opis zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na poprawie jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i...

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1702K KUKÓW-KRZESZÓW-TARNAWA W KM OD 5+912,00 DO KM 6+509,00 W MIEJSCOWOŚCI TARNAWA GÓRNA, GMINA ZEMBRZYCE, POWIAT SUSKI

[NAZWA FUNDUSZU] : FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH [NAZWA PROJEKTU]:  ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1702K KUKÓW-KRZESZÓW-TARNAWA W KM OD 5+912,00 DO KM 6+509,00 W MIEJSCOWOŚCI TARNAWA GÓRNA, GMINA ZEMBRZYCE, POWIAT SUSKI DOFINANSOWANIE: 317 245,00 ZŁ CAŁKOWITA...

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn: Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Osielec w km 23+980 – 24+080 oraz w km 24+080 – 24+140 – Etap II

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA [Nazwa programu] ZADANIE ZWIĄZANE Z USUWANIEM SKUTKÓW RUCHÓW OSUWISKOWYCH ZIEMI Z LAT 1997, 2001, 2004, 2014-2016 I 2017 [Nazwa projektu:]  Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn: Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr...

Skanowanie zasobu PODGiK

Nazwa zadania:  Skanowanie zasobu PODGiK Krótki opis zadania: Skanowanie zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, polegające na digitalizacji operatów technicznych  – cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego metodą skanowania w celu...

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu: Osielec, w jednostce ewidencyjnej: Jordanów

Nazwa zadania:  Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu: Osielec, w jednostce ewidencyjnej: Jordanów. Krótki opis zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na poprawie jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków...

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu: Tarnawa Górna, w jednostce ewidencyjnej: Zembrzyce

Nazwa zadania:  Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu: Tarnawa Górna, w jednostce ewidencyjnej: Zembrzyce. Krótki opis zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na poprawie jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i...

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1

Zespół Szkół im. Walerego Goetla
ul. Kościelna 5
34-200 Sucha Beskidzka

Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy

“KREATYWNY UCZEŃ – PROFESJONALISTA W ZAWODZIE”

O projekcie

Opis i główne zadania realizowane w ramach projektu

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Dla Nauczycieli

Formy wsparcia w ramach projektu dla Nauczycieli

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Inwestycje

Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa
ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka

Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy

“KREATYWNY UCZEŃ – PROFESJONALISTA W ZAWODZIE”

O projekcie

Opis i główne zadania realizowane w ramach projektu

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Dla Uczniów

Formy wsparcia w ramach projektu dla Uczniów

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Dla Nauczycieli

Formy wsparcia w ramach projektu dla Nauczycieli

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Inwestycje

Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Aktualności

Dofinansowanie szkolnych wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę

Powiat suski otrzymał w 2021 roku wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Poznaj Polskę. Program ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, które umożliwiają...

PROGRAM RZĄDOWY „AKTYWNA TABLICA”

W roku 2021 powiat suski ponownie otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych...

Powiat suski realizuje narodowy program rozwoju czytelnictwa

Powiat suski we wrześniu 2021r.  złożył wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Z Programu mogły skorzystać m.in. szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych...

Nowy samochód ciężarowy dla ZS im. Walerego Goetla

29 października 2021 r. nastąpiło uroczyste przekazanie Zespołowi Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej samochodu ciężarowego marki DAF LF 260 FA zakupionego przez powiat suski za kwotę niemal 373 tys. zł z projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów...

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Wiedza jest ograniczona – jest tym, co wiemy i rozumiemy teraz, a wyobraźnia otacza świat – także to, co kiedykolwiek poznamy i zrozumiemy…

Albert Einstein