Centra kształcenia zawodowego 

w powiecie suskim
i

Aktualności

Zespół projektu

Wydział Edukacji

Zamówienia Publiczne

Powstała wirtualna strzelnica

Uczniowie Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej mogą już szlifować swoje umiejętności strzeleckie na wirtualnej strzelnicy, która otwarta została w szkole. Jej powstanie możliwe było dzięki uzyskaniu przez powiat dofinansowania w ramach ogłoszonego przez...

Dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji – prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej

Kwota dofinansowania: 312 463,20 zł Wojewoda przyznaje beneficjentowi w ramach działu 852, rozdziału 85202 §2130 klasyfikacji budżetowej, środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 312 463,20 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy 463 złote 20/100)...

Dotacja przeznaczona dofinansowanie zadania własnego

Kwota dofinansowania: 663 750 zł Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji, tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy...

Niemal 4 mln zł na remonty dróg w powiecie

W poniedziałek 21 sierpnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej odbyło się uroczyste podpisanie umów potwierdzających dofinansowanie remontów dróg na terenie powiatu suskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wsród obecnych na sali...

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1684K JORDANÓW-MĄKACZ-BYSTRA W KM OD 0+013,50 DO KM 1+150,00 W MIEJSCOWOŚCIACH JORDANÓW I BYSTRA PODHALAŃSKA, POWIAT SUSKI

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1684K JORDANÓW-MĄKACZ-BYSTRA W KM OD 0+013,50 DO KM 1+150,00 W MIEJSCOWOŚCIACH JORDANÓW I BYSTRA PODHALAŃSKA, POWIAT SUSKI DOFINANSOWANIE: 1 658 306,00 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 414 308,12 ZŁ Przebudowa drogi...

Rzeźba – pomnik Walerego Goetla

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej- 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nazwa zadania: „Rzeźba - pomnik Walerego Goetla” Wartość...

ZS im. Walerego Goetla z pomnikiem patrona

Jeszcze w tym roku przed budynkiem Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej stanie rzeźba upamiętniająca patrona szkoły. Będzie to możliwe dzięki realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. "Rzeźba w...

Nowe środki na powiatowe drogi

W piątek 24 lutego w Urzędzie Gminy w Spytkowicach w powiecie wadowickim odbyło się spotkanie, podczas którego miało miejsce uroczyste wręczenie promes potwierdzających kolejny etap dofinansowań dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W trakcie...

Wsparcie finansowe Powiatu suskiego w realizacji zadania własnego

Nazwa zadania:  wsparcie finansowe Powiatu suskiego w realizacji zadania własnego polegającego na dofinansowaniu kosztów zatrudnienia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łętowni, w siedzibie w Jordanowie. Dofinansowanie:  77 503,44zł Całkowita wartość: 96 879,30...

Rok 2022 na powiatowych drogach

Kończący się rok 2022 upłynął pod znakiem intensywnych prac i inwestycji, mających na celu modernizację infrastruktury dróg powiatowych. Było to możliwe zarówno dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez powiatowy samorząd, jak i dobrej współpracy...

Zakup wyposażenia i przeprowadzenie remontu Domu Pomocy Społecznej w Łętowni

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia i przeprowadzenie remontu Domu Pomocy Społecznej w Łętowni Całkowita wartość zadania: 166420,25 zł Dofinansowanie: 133135,80 zł

Zapewnienie sprawnie działającej instalacji przyzywowo-alarmowej oraz sprawnie działającego pieca CO w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie

Nazwa zadania: zapewnienie sprawnie działającej instalacji przyzywowo-alarmowej oraz sprawnie działającego pieca CO w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie Całkowita wartość zadania: 62500,00 zł Dofinansowanie: 50000,00 zł

Dotacja na osiągnięcie i utrzymanie obowiązującego standardu w budynkach domu pomocy społecznej położonych w Jordanowie

Powiat suski otrzymał w 2022 roku wg umowy nr WP-III.9421.1.69.2022 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet...

Ponad 90 mln zł dla samorządów z Podbabiogórza

Sala gimnastyczna, skatepark, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, ale przede wszystkim drogi: powiatowe i gminne. Już niebawem powiat suski stanie się wielkim placem budowy. Wszystko to dzięki środkom z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji...

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1

Zespół Szkół im. Walerego Goetla
ul. Kościelna 5
34-200 Sucha Beskidzka

Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy

“KREATYWNY UCZEŃ – PROFESJONALISTA W ZAWODZIE”

O projekcie

Opis i główne zadania realizowane w ramach projektu

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Dla Nauczycieli

Formy wsparcia w ramach projektu dla Nauczycieli

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Inwestycje

Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa
ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka

Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy

“KREATYWNY UCZEŃ – PROFESJONALISTA W ZAWODZIE”

O projekcie

Opis i główne zadania realizowane w ramach projektu

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Dla Uczniów

Formy wsparcia w ramach projektu dla Uczniów

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Dla Nauczycieli

Formy wsparcia w ramach projektu dla Nauczycieli

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Inwestycje

Wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

Event Info
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Aktualności

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Powiat Suski zawarł z Ministrem Edukacji i Nauki kolejne porozumienie na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026. W ramach działania 1.5 program ma na celu „Pomoc uczennicom w ciąży”, poprzez zapewnienie...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W 2023 roku powiat suski po raz kolejny otrzymał wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki finansowe otrzymały dwie szkoły: Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej...

„Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo” – Wektory Życia

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach działania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” opracowało program pn. „Wektory życia”. W ramach programu zostaną przeprowadzone kursy doskonalące dla nauczycieli...

Przedsięwzięcie MEiN „Poznaj Polskę”

Powiat suski w roku 2023 ponownie uzyskał wsparcie  finansowe w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Poznaj Polskę. Dzięki otrzymanym środkom, młodzież dwóch szkół miała możliwość uczestniczenia w wycieczkach szkolnych, w ramach których...

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T z egzaminem dla uczniów Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w ramach projektu „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 związku z art. 359 pkt.2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Postępowanie jest finansowane zgodnie z...

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Wiedza jest ograniczona – jest tym, co wiemy i rozumiemy teraz, a wyobraźnia otacza świat – także to, co kiedykolwiek poznamy i zrozumiemy…

Albert Einstein