Na początku III sesji Rady Powiatu Suskiego VII kadencji, która odbyła się w czwartek 27 czerwca 2024 r., a więc dwa tygodnie po obchodzonym 14 czerwca Światowym Dniu Krwiodawcy, miała miejsce uroczystość, podczas której obecna na sesji I Wicewojewoda Małopolska Elżbieta Achinger wręczyła – w asyście Starosty Suskiego Józefa Bałosa i Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego Jana Banasia – przedstawicielom Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Nadzieja” z Suchej Beskidzkiej, zrzeszającego krwiodawców z terenu całego powiatu suskiego, odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP, odznaki resortowe Ministra Zdrowia i specjalne podziękowania oraz karty podarunkowe od władz powiatu.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Zdzisław Kubowicz, a Srebrnym Krzyżem Zasługi – Andrzej Drabina. Z kolei Leszek Parchański i Marcin Zborowski zostali uhonorowani Brązowymi Krzyżami Zasługi. Odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” odebrali: Dariusz Barcik, Marcin Jędrzejak oraz Mateusz Szklarczyk, natomiast Tadeusz Kowalcze został wyróżniony Odznaką Honorową PCK II stopnia. Nie zabrakło także podziękowań dla Wiesława Młyńskiego, prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Nadzieja”, które jemu i wszystkim członkom klubu złożył starosta J. Bałos. Na zakończenie tej części sesji wojewoda E. Achinger zwróciła się do uhonorowanych krwiodawców, składając im gratulacje i wyrazy uznania za ich bezinteresowną działalność na rzecz życia i zdrowia innych ludzi, a W. Młyński podziękował Pani wojewodzie oraz władzom powiatu za zorganizowanie uroczystości.