I Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług polegających na pełnieniu funkcji i wykonywaniu zadań Lidera Szkolnego

w ramach realizowanego projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, w szkole ponadgimnazjalnej kształcącej zawodowo.

Dokumentacja:

18-04-2019-zapytanie-ofertowe-usluga-lidera-szkolnego-dankowski.pdf

formularz ofertowy_wykaz osb lider 2019.docx

Wyniki zapytania ofertowego :

30-04-2019-zawiadomienie-o-wyborze-lider-jordanw.pdf