II Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego z podziałem na 12 zadań częściowych

Treść ogłoszenia :

10-10-2018-ogloszenie-o-zamwieniu-organizacja-12-kursw.pdf

Załączniki edytowalne do oferty :

10-10-2018-zalaczniki-edytowalne-oferty.doc

Zmiana treści ogłoszenia – dot. zadania nr 11 :

15-10-2018-zmiana-treci-ogoszenia-zadanie-11.pdf

Odpowiedzi na pytania :

17-10-2018-odpowiedz-na-pytanie-we272.14.2018.pdf

Zestawienie złożonych ofert :

19-10-2018-zestawienie-zoonych-ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – zadania nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 :

24-10-2018-zawiadomienie-o-wyborze-oferty 5 6 7 8 9 10 12.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – zadanie nr 11 :

26-10-2018-zawiadomienie-o-wyborze-oferty-zadanie-11.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – zadania nr 1, 2, 3 i 4 :

31-10-2018-zawiadomienie-o-wyborze-oferty 1 2 3 4.pdf

Informacja o udzieleniu zamówień w wyniku postępowania :

21-11-2018-informacja-o-udzieleniu-kursy-12.pdf