Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez powiat suski” realizowany jest  przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim.

W ramach projektu, zakupione zostaną specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz sfinansowane dodatkowe zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, korekcyjne.


Suma pozyskanego dofinansowania z w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  wynosi 30 000 zł, co stanowi 100% wartości zadania.

Projekt zakończono 31 lipca 2012 r.