W dniu 30.12.2021 roku Zarząd Powiatu Suskiego dokonał wyboru ofert na realizację następujących zadań:

  • Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (PP.Prezentki) z siedzibą w Krakowie ul. Św. Jana 7 – Dom w Jordanowie ul. Rynek 45.

  • Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych – Stowarzyszenie Trzeźwości DOM z siedzibą w Jordanowie ul. Banacha 1.

  • Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej – Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny NP z siedzibą w Krakowie ul. Kordylewskiego 12.