Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie informuje o możliwości uzyskania dotacji przez spółki wodne.

Termin składania wniosków – 31.03.2023 r.

Do pobrania

pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

umowa i zasady przyznawania dotacji