W dniu  19 czerwca 2018 r Zarząd  Województwa  Małopolskiego  dokonał wyboru projektów  przeznaczonych do dofinansowania obejmujących montaż instalacji  solarnych, fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła. W ramach konkursu złożono  57 wniosków o łącznej  wartości  621 045 084  zł. W   wyniku  przeprowadzonej  procedury konkursowej wniosek powiatu  suskiego (jako jeden z czterech w województwie małopolskim)  obejmujący montaż  łącznie 2000 instalacji w tym:

  • 1365  instalacji solarnych
  • 546  instalacji fotowoltaicznych
  • 89  powietrznych pomp ciepła

otrzymał  dofinansowanie w kwocie 15 259 568 zł. Całkowita wartość projektu wynosi: 27 663 439 zł. > zobacz

Instalacje  zostaną wykonane  w latach  2019 – 2021 po przeprowadzeniu  postępowań  przetargowych.

Dofinansowanie pozyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020,  oś 4 Regionalna Polityka energetyczna, Działanie 4.1.Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii , Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Bieżące informacje na temat realizacji zadania zamieszczone są na stronie: http://solary.powiatsuski.pl/solary-ogniwa-fotowoltaiczne-pompy-ciepla/