Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego z podziałem na 5 zadań częściowych

Treść ogłoszenia :

18-02-2019-ogloszenie-o-zamwieniu-organizacja-5-kursw.pdf

Załączniki edytowalne do oferty :

18-02-2019-zalaczniki-edytowalne-nr-1-i-2.doc

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej :

28-02-2019-zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania:

01-04-2019-informacja-o-udzieleniu-zamwienia-we-272-3-2019.pdf