IX Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

Treść ogłoszenia :

16-05-2019-ogloszenie-o-kursie-prawa-jazdy.pdf

Formularz oferty – załącznik edytowalny :

16-05-2019-zalacznik-edytowalny-kurs-prawa-jazdy.docx

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

28-05-2019-zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania:

09-09-2019-informacja-o-udzieleniu-zamwienia-we-272-9-2019.pdf