Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim obchodzony był w niecodzienny sposób. Z racji trwającej pandemii spowodowanej koronawirusem nie można było zorganizować uroczystości w taki sposób, na jaki zasługiwałaby ta okrągła rocznica. W związku z tym pod patronatem Starosty Suskiego Pana Józefa Bałosa zorganizowany został konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół z terenu powiatu suskiego pt. „Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w oczach dziecka i nastolatka”. Jego celem było przede wszystkim promowanie działalności Poradni z okazji 50-lecia jej istnienia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej interpretacji otaczającego świata, a także rozwijanie zainteresowań artystycznych. Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem – do Poradni napłynęły aż 94 prace plastyczne, które zachwycały swoją kreatywnością, wielością barw i techniką wykonania. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 28 maja 2021r. W tym dniu w jednej z sal terapeutycznych Poradni zostały wyeksponowane wszystkie prace plastyczne. Do jury zaproszono gości: starostę suskiego – Pana Józefa Bałosa, wicestarostę – Pana Zbigniewa Hutniczaka, Panią Agatę Spyrkę – Trzop – naczelnika Wydziału Edukacji oraz Panią Joannę Karp – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie (Delegatura w Wadowicach) -. Członkami jury byli również pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim: Renata Spisak – Sowa – dyrektor Poradni, Joanna Czyszczoń – wicedyrektor, Iwona Sobel – psycholog, Anna Maciejowska – Pyka – neurologopeda. W trakcie spotkania zaproszeni Goście złożyli gratulacje i życzenia dalszego rozwoju placówki na ręce Pani Dyrektor. Wspominano również historię Poradni, osiągnięcia placówki oraz zmiany w specyfice pracy, zasobach lokalowych i kadrowych na przestrzeni minionych pięćdziesięciu lat. Następnie jury wnikliwie przyjrzało się dokonaniom najmłodszych mieszkańców powiatu suskiego i wybrało faworytów. Podczas oceny zwracano uwagę na poziom aktywności twórczej oraz oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy. Po burzliwych i długich obradach wyłoniono zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych, zdecydowano też o przyznaniu wyróżnień. Na podium w grupie dzieci przedszkolnych stanęli: I miejsce – Natalia Gwiazdoń – Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej, II miejsce – Jan Gigoń – Szkoła Podstawowa w Białce, II miejsce – Laura Polak – Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim, III miejsce – Magdalena Cygan – Szkoła Podstawowa w Śleszowicach. Wyróżnienie otrzymały wszystkie przedszkolaki biorące udział w konkursie, ponieważ ich prace były bardzo pomysłowe i wykonane z ogromnym zaangażowaniem. W grupie uczniów klas I-III nagrody otrzymały następujące osoby: I miejsce – Karolina Radoń – Szkoła Podstawowa w Śleszowicach, II miejsce – Filip Stopka – Szkoła Podstawowa w Juszczynie, III miejsce – Antoni Kaźmierczak – Szkoła Podstawowa w Śleszowicach. Wyróżnienie przyznano dla: Joanny Porębskiej i Emilii Niedźwiedź (Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim), Emilii Mikołajczyk (Szkoła Podstawowa w Śleszowicach) oraz Miłosza Kozłowskiego (Szkoła Podstawowa w Bystrej Podhalańskiej). Najstarsza grupa wiekowa to uczniowie klas IV-VIII, a wśród nich najlepsi byli: I miejsce – Martyna Sabuda – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baczynie, II miejsce – Oliwia Głowacz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baczynie, III miejsce – Weronika Strączek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie. Wyróżnienia w tej kategorii wiekowej otrzymali: Alicja Dębińska, Filip Dębiński oraz Michalina Uczniak (Szkoła Podstawowa w Juszczynie) oraz Agnieszka Strączek ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie).

Wręczenie nagród ufundowanych przez Zarząd Powiatu Suskiego planowane jest w połowie czerwca na terenie Poradni (nagrodzone osoby zostaną poinformowane telefonicznie o dokładnym miejscu i czasie), a ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i małe upominki, które zostaną przekazane za pośrednictwem szkół i przedszkoli. Warto podkreślić, że każdemu uczestnikowi konkursu należą się ogromne podziękowania za trud włożony w przygotowanie prac. Wzbudziły one zachwyt organizatorów i jury, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wszystkie prace plastyczne zgłoszone do konkursu będzie można podziwiać przez najbliższe tygodnie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim w korytarzu na II piętrze.

Opracowanie – tekst i zdjęcia PPP w Makowie Podhalańskim.