Promocja Podbabiogórza, jego walorów i atrakcji oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, na śląskim rynku turystycznym, była jednym z głównych celów projektu “Kierunek Podbabiogórze” realizowanego przez powiat suski z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. W jego ramach m.in. przeprowadzone zostały akcje promocyjne podczas największych targów turystycznych odbywających się na Dolnym i Górnym Śląsku. Stoisko informacyjno-promocyjne powiatu pojawiło się kolejno na: Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego, które odbyły się we Wrocławiu w dniach 4-6 marca 2022 r., na Międzynarodowych Targach Turystyki GLOBalnie w Katowicach (18-20 marca 2022 r.), na Międzynarodowych Targach Turystyki „W stronę słońca” w Opolu (20-22 maja 2022 r.), i na koniec, na Targach Atrakcje Regionów, które odbyły się w dniach 10 – 12 czerwca 2022 r. w Parku Śląskim w Chorzowie.

Na przygotowanym specjalnie z myślą o tegorocznych targach turystycznych stoisku prezentowane były materiały promocyjne powiatu suskiego, w tym również wydane i opracowane w ramach projektu najnowsze publikacje: „Podbabiogórze – odpocznij jak lubisz” oraz „TOP 10 – największe atrakcje Podbabiogórza”. Dostępne były też materiały poszczególnych gmin z terenu powiatu, a także Babiogórskiego Parku Narodowego, jak również partnerskiej gminy słowackiej – Oravskiej Polhory.

Goście odwiedzający stoisko mogli degustować produkty regionalne, m.in. zawojskiego kołacza, oscypki i słowackie wyroby pana Matisa. Nie zabrakło też promocyjnych gadżetów projektowych. Zainteresowane osoby mogły także obejrzeć film o najciekawszych atrakcjach Podbabiogórza.

Podobne działania promocyjne podczas targów turystycznych były prowadzone przez starostwo już w latach ubiegłych, ale tym razem skoncentrowane zostały właśnie na Śląsku, jako obszarze o znacznym potencjale w zakresie rynku odbiorców ofert turystycznych, leżącym w stosunkowo niewielkim oddaleniu od Podbabiogórza. Wymienione powyżej targi odwiedziło wiele osób, możliwe było więc dotarcie z pożądanym przekazem do szerokiej grupy odbiorców, co przyczyniło się niewątpliwie do lepszej rozpoznawalności naszego regionu jako atrakcyjnej destynacji wycieczkowej i wypoczynkowej.

Jednym z bardziej wymiernych efektów kończącego się właśnie projektu “Kierunek Podbabiogórze” jest opracowana i uruchomiona w jego ramach strona internetowa – serwis turystyczny zawierający przydatne dla turystów informacje (m.in. opis atrakcji, walorów przyrodniczo-kulturowych, tras turystycznych, bazy noclegowej itp.). Na stronie publikowane są też treści multimedialne (m.in. najnowsze wydawnictwa) i będzie ona w miarę potrzeb aktualizowana i uzupełniana. Strona ta dostępna jest w języku polskim, słowackim i angielskim pod adresem: www.visit.powiatsuski.pl.

Część nakładów publikacji wydanych w ramach projektu w najbliższym czasie trafi do działających na terenie powiatu punktów informacji turystycznej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze słowacką Orawską Polhorą w okresie 1.12.2021 – 30.06.2022 r. Jego planowany budżet wynosi 28328,86 €, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 5% z budżetu państwa.

Projekt przygotował i realizuje Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

Interreg - Polska Słowacja - logotypy