Powiat suski pozyskał kolejne dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń cyfrowych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II”. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczność podjęcia działań w zakresie pomocy szkołom w walce z zagrożeniami i skutkami pandemii Covid-19.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, monitorów interaktywnych oraz oprogramowania dla:

  1. Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej,
  2. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, oraz
  3. Specjalnej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Makowie Podhalańskim.

Przekazanie środków odbyło się 16 grudnia 2022 roku w Nowym Targu dla powiatów myślenickiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego. Łączna pula środków przekazanych podczas tego wydarzenia to ok. 5,2 mln złotych. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Małopolski Witold Kozłowski oraz Radni Województwa Małopolskiego: Danuta Kawa, Marek Wierzba oraz Robert Bylica.