Powiat suski pozyskał kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” Grant 1, w Ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza I Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne Typ A. Granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla których  organem prowadzącym jest powiat suski, poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

W dniu 29 marca 2021r. powiat suski podpisał umowę o powierzenie grantu z województwem małopolskim z siedzibą w Krakowie na zakup sprzętu komputerowego – laptopów –  na łączną kwotę 75 000,00 zł., które zostaną przekazane do trzech niżej wymienionych szkół:

  1. Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej,
  2. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, oraz
  3. Specjalnej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
    w Makowie Podhalańskim.

Zakupiony sprzęt będzie wsparciem dla uczniów i nauczycieli powyższych szkół w realizacji zajęć dydaktycznych w systemie nauki zdalnej.

EFS - Europejskie Fundusze - Małopolska - baner

Załączniki do pobrania