Zwracamy się do mieszkańców powiatu suskiego o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu stabilnego jodu na terenie Państwa gminy/miejscowości zamieszkania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, aby mieli Państwo świadomość, gdzie zgłosić się po preparat.

W przypadku wystąpienia mało prawdopodobnego zdarzenia, jakim jest skażenie radiacyjne, służby państwowe natychmiast powiadomią mieszkańców wszelkimi dostępnymi kanałami, m.in. za pomocą alertu RCB. Wówczas rozpocznie się uproszczona dystrybucja preparatu bezpośrednio do obywateli. Tabletki należy przyjąć nie później niż w ciągu 8 godzin.

Każdy mieszkaniec otrzyma niezbędną liczbę tabletek, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia.

Ponadto zaznaczamy, iż dawkowanie winno odbywać się zgodnie z zaleceniami.

Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Punkty wydawania preparatu stabilnego jodu na terenie powiatu suskiego.

  Lp.  Jednostka rozwijająca  Adres rozwinięcia  
GMINA ZAWOJA
1.NZOZ „Zdrowie” sp. z o.o.34-222 Zawoja 1580
 Ośrodek Zdrowia34-221 Skawica 448
GMINA STRYSZAWA
2.Przychodnia Zdrowia34-205 Stryszawa 277a
 Przychodnia Zdrowia34-232 Lachowice 195 b
 INTERMEDIKA PLUS sp. z o.o.34-206 Krzeszów 217
MIASTO JORDANÓW
3.Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów
4.Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939ul. Konopnickiej 2,  34-240 Jordanów
GMINA BYSTRA-SIDZINA
 Gmina Bystra-SidzinaLokal wyborczy nr 1 – 34-235 Bystra Podhalańska 373
 Gmina Bystra-SidzinaLokal wyborczy nr 2 – 34-235 Bystra Podhalańska 373
 Gmina Bystra-SidzinaLokal wyborczy nr 3 –  34-236 Sidzina 998 (sala OSP)
 Gmina Bystra-SidzinaLokal wyborczy nr 4 – 34-236 Sidzina 998  (sala Lasów Ekwiwalentowych)
GMINA JORDANÓW
7.Szkoła Podstawowa34-242 Łętownia 286
8.Szkoła Podstawowa34-240 Naprawa 378
 Szkoła Podstawowa34-234 Osielec 440
 Szkoła Podstawowa34-240 Toporzysko 166
 Szkoła Podstawowa34-240 Wysoka 42
GMINA ZEMBRZYCE
9.Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia34-210 Zembrzyce 541
10.Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia34-210 Śleszowice 162
GMINA BUDZÓW
14.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej34-211 Budzów 460
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej33-212 Bieńkówka 410
 Szkoła Podstawowa34-211 Zachełmna 112
 Szkoła Podstawowa nr 234-211 Budzów 404
 Szkoła Podstawowa34-211 Jachówka 3
 Szkoła Podstawowa34-211 Baczyn 100
 Zespół Szkolno- Przedszkolny34-211 Palcza 195
 Szkoła Podstawowa34-212 Bieńkówka 266
 Urząd Gminy34-211 Budzów 445
GMINA MAKÓW PODHALAŃSKI
16.Zespół Szkółul. Wolności 53, 34-220 Maków Podhalański
 Szkoła PodstawowaBiałka 334, 34-220 Maków Podhalański
 Szkoła PodstawowaGrzechynia 314, 34-220 Maków Podhalański
 Szkoła PodstawowaJuszczyn 268, 34-231 Juszczyn
 Szkoła PodstawowaKojszówka 154, 34-231 Juszczyn
 Szkoła PodstawowaWieprzec 100, 34-231 Juszczyn
 Szkoła PodstawowaŻarnówka 325, 34-220 Maków Podhalański
 Szkoła Podstawowa SPSKul. Szkolna 3, 34-220 Maków Podhalański
 Dom Kulturyul. Kościuszki 5, 34-220 Maków Podhalański
MIASTO SUCHA BESKIDZKA
 Miejska Przychodnia Zdrowiaul. Handlowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Pawła IIul. Płk. T. Semika 3,  34-200 Sucha Beskidzka
 Szkoła Podstawowa nr 2ul. Zasypnica 1,  34-200 Sucha Beskidzka
 Ochotnicza Straż Pożarna  Sucha Beskidzka Błądzonkaul. Błądzonka 41,  34-200 Sucha Beskidzka
 Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Beskidzka Miastoul. Rynek 16,  34-200 Sucha Beskidzka

Zalecamy o zapoznanie się z ulotka informacyjną dotyczącą profilaktyki jodu zamieszczona poniżej.