14 kwietnia w sali rycerskiej suskiego zamku odbyła się konferencja naukowa „Góry: podróże, badania, interpretacje. Prof. Walery Goetel – osobowość nauki i Suchej Beskidzkiej”, zorganizowana przez Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej i Fundację dla Akademii Górniczo-Hutniczej przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Patronat nad konferencją objęli: Starosta Suski Józef Bałos, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt oraz Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, a wśród zaproszonych gości znalazł się m. in. Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr Tibor Gerencsér.
Konferencja towarzyszyła finisażowi wystawy czasowej „W poszukiwaniu piękna przyrody. Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego”, która przez niemal rok była prezentowana w salach ekspozycyjnych muzeum.
Urodzony w Suchej Walery Goetel to ważna postać dla historii miasta i Podbabiogórza. Był wybitnym geologiem i paleontologiem, twórcą nowej nauki – sozologii, a także zasłużonym działaczem turystycznym i redaktorem naczelnym rocznika “Wierchy”. Przez znaczną część swej naukowej kariery związany był z Akademią Górniczą-Hutniczą w Krakowie, pełniąc m.in. funkcję jej rektora.
W trakcie konferencji swoje referaty wygłosili: dr inż. Jerzy Kicki (AGH w Krakowie), dr Wiesław Wójcik (długoletni redaktor naczelny “Wierchów”), dr Tomasz Pasierbek – dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego, prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak (Instytut Archeologii UJ), a także Andrzej Peć – dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, który obok swojego przedstawił też referat przygotowany przez nieobecnego na konferencji prof. dr. hab. Tadeusza Palecznego (Instytut Studiów Międzykulturowych UJ). Głos zabrała także Jadwiga Chrząstowska – wnuczka Walerego Goetla, a Janusz Kociołek – naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przybliżył zebranym ideę wzniesienia pomnika Walerego Goetla oraz przedstawił projekty i wizualizacje pomnika przygotowane przez artystę rzeźbiarza Wiesława Kwaka, informując jednocześnie, że są one częścią złożonego przez suskie starostwo wniosku, który na realizację tego zadania uzyskał 90% dofinansowania w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. “Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023”.

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego