W tegorocznej edycji konkursu działalność Spółdzielni Uczniowskiej  ,,Szarotka”  realizowana w Zespole Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie została uhonorowana tytułem INICJATYWA  roku 2021 Wspierająca Rozwój Przedsiębiorczości Społecznej  w  Regionie.

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej  realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 2011 roku, ma na celu promocję małopolskich przedsiębiorstw społecznych. Rozstrzygnięcie Konkursu tradycyjnie następuje podczas uroczystej gali, w obecności przedstawicieli samorządu Województwa Małopolskiego, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu.          

Nie inaczej było w tym roku. ,,Ekonomia społeczna, łącząc działalność komercyjną z celami społecznymi, stanowi twórczą alternatywę dla tradycyjnie pojmowanej gospodarki rynkowej. Firmy społeczne tworzą miejsca pracy dla osób z różnych względów doświadczających problemów życiowych. Odgrywają tym samym rolę ważnego instrumentu polityki społecznej, która na poziomie naszego regionu kieruje się takimi wartościami jak solidarność, współpraca i zaufanie. Województwo Małopolskie inwestuje w rozwój ekonomii społecznej, wychodząc z założenia, że to co najważniejsze, to człowiek i jego potrzeby – powiedział Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka. W tym roku Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej przewidział również możliwość nagrodzenia inicjatywy przyczyniającej się do rozwoju idei przedsiębiorczości społecznej w województwie małopolskim. Kapituła Konkursu zwróciła uwagę na takie przedsięwzięcia jak:

  • Akcja pomocy mieszkańcom Krakowa w trudnej sytuacji w trakcie pandemii „Podaruj obiad z Cogito najbardziej potrzebującym”, polegająca na dostawie bezpłatnych ciepłych posiłków dla osób starszych i z niepełnosprawnością przygotowanych przez pracowników ZAZ Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogito” w oparciu o zbiórkę publiczną;
  • Partnerstwo „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” (UBS Businsess Solutions Poland Sp. z o.o., Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie) realizujące program grantowy, którego celem było wsparcie adaptacji podmiotów ekonomii społecznej do zmienionej wskutek epidemii sytuacji społecznej i rynkowej;
  • Prowadzenie Spółdzielni Uczniowskiej „Szarotka”  przez uczniów Zespołu Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie w formule sklepiku szkolnego z artykułami spożywczymi.
Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021

Warto nadmienić, że sam Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej jest wyjątkową inicjatywą łączącą osoby i organizacje z różnych sektorów wspierające ekonomię społeczną. Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Konkurs realizowany jest na platformie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz dzięki współpracy z Partnerami Strategicznymi: Bankiem Gospodarstwa Krajowego,  Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., UBS Business Solutions Poland sp. z o.o., Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp.z o.o.     W tegorocznej edycji nie zabrakło również wieloletnich partnerów tego przedsięwzięcia takich jak: Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Loża Małopolska Business Centre Club.                                                                                                

Opieką medialną Konkurs objęli: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Dziennik Polski oraz ngo.pl.           

Patronat Honorowy nad Konkursem sprawował  Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Opracowanie:

Zbigniew Kołat

Dyrektor Szkoły