Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim.

Treść ogłoszenia opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa:

https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=7487&idmp=14&r=r