W sobotę 24 września 2022 w kościele parafialnym pw. św. Anny w Stryszawie odbył się uroczysty wernisaż wystawy pokonkursowej Konkursu Rzeźbiarskiego z cyklu „Patroni naszych kościołów”, poświęconego tym razem św. Teresie od Dzieciątka Jezus, patronce Kaplicy Klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce. W konkursie udział wzięło 18 twórców ludowych i rzeźbiarzy nieprofesjonalnych, którzy przygotowali 20 prac. Większość rzeźb i płaskorzeźb wykonana zostały w drewnie, a dwóch uczestników zaprezentowało prace z kamienia.

Wszystkich uczestników sobotniego wydarzenia powitała Renata Chudzik, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie. Z kolei odczytany został list metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego, który objął honorowy patronat nad konkursem, głos zabrali także: proboszcz miejscowej parafii ks. Aleksander Salamon, wójt gminy Stryszawa Rafał Lasek oraz senator RP Andrzej Pająk. Wśród gości obecnych na wernisażu nie zabrakło także m.in. przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego Jana Banasia oraz starszego gazdy Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich Marka Listwana.

Następnie wszyscy uczestnicy wernisażu wysłuchali krótkiego koncertu pieśni kościelnych w opracowaniu na głosy, gitarę i skrzypce w wykonaniu zespołu “Amicus” ze Stryszawy. Po zakończeniu części artystycznej nadszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom.

W tym roku Komisja konkursowa pracująca w składzie: Wiesław Kwak – artysta rzeźbiarz (przewodniczący komisji), Zbigniew Micherdziński – znawca sztuki ludowej z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, Barbara Rosiek – etnograf z Muzeum Miejskiego w Żywcu, przyznała nagrody i wyróżnienia następującym twórcom:

cztery równorzędne I nagrody:

Władysława Bronicka (Tomice)
Jacek Skubisz (Bieńkówka) – nagroda Wójta Gminy Stryszawa
Józef Wrona (Tokarnia)
Kazimierz Kozak (Kazimierz Dolny)

siedem równorzędnych II nagród:

Józef Mazur (Zawoja)
Marcin Dylewski (Rabka-Zdrój)
Maria i Czesław Kubikowie (Czechowice-Dziedzice) – nagroda Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
Józef Kubica (Żywiec) – nagroda Burmistrza Miasta Żywca
Jan Bojko (Jaworzynka)
Jerzy Rupa (Pawłowice)
Małgorzata Mrowiec (Meszna) – nagroda Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach

trzy równorzędne wyróżnienia I stopnia:

Leszek Cieślik (Żywiec) – nagroda Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu
Kazimierz Kwatyra (Rabka-Zdrój)
Grażyna Głuc (Zembrzyce)

dwa równorzędne wyróżnienia II stopnia:

Piotr Mentel (Stryszawa)
Józef Lasik (Stryszawa)

dwa równorzędne wyróżnienia III stopnia:

Zdzisław Słonina (Świątniki Górne)
Bolesław Ściga (Andrychów)

Głównym organizatorem osiemnastej już edycji konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, a współorganizatorami: parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Stryszawie, Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwcówce, Powiat Suski, Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach. Wydanie katalogu tegorocznej wystawy pokonkursowej zostało dofinansowane ze środków Powiatu Suskiego oraz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

Konkursowe prace można oglądać w kościele parafialnym pw. św. Anny w Stryszawie do 13 października 2022 r., następnie będą one prezentowane na kolejnych wystawach m.in. w GOK w Stryszawie i GBP w Wilkowicach.

foto: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie