Trwają konsultacje społeczne w sprawie opracowania projektu Programu Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2021-2030. Powiat Suski 2030. Wnioski, opinie i propozycje są przyjmowane do 12 października 2021 r. w formie pisemnej na przygotowanym formularzu („Formularz konsultacji społecznych”), dostępnym w zakładce “Konsultacje społeczne”.