15-16 marca 2023 r. na terenie gminy Stryszawa odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego, zwołane przez jego przewodniczącego Wojciecha Pałkę – Starostę Krakowskiego.
W Konwencie udział wziął Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz starostowie i wicestarostowie małopolskich powiatów.
Spotkanie rozpoczęła prezentacja powiatu suskiego, którą przedstawił starosta Józef Bałos. W trakcie posiedzenia omawiano m.in. sprawy związane ze współpracą pomiędzy samorządami powiatowymi a administracją rządową, a także z programem “Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”.