Budowę kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej w Bieńkówce rozpoczęto w 1793 r., kiedy to we wsi została utworzona samodzielna parafia. Jest on kamienną budowlą barokową z masywną czworościenną wieżą na przedłużeniu nawy. W ołtarzu głównym zwraca uwagę łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Bieńkowskiej nieznanego pochodzenia.

Funkcję jego zasłony pełni pochodzący z końca XIX w. obraz Trójcy Świętej pędzla oświęcimskiego malarza Jana Stankiewicza. Warto zwrócić również uwagę na rokokowe ołtarze boczne, późnobarokową ambonę oraz dwie kamienne kropielnice. W latach 80-tych ubiegłego stulecia kościół został odnowiony, wtedy to m.in. odtworzono dawne ogrodzenie kościoła, z tego okresu pochodzą także nowe witraże, dzieło Mirona Norwicza.

Parafia pw. Trójcy Świętej w Bieńkówce
tel. 33 874 01 53
Msze święte: niedziele i święta – 7.30, 10.30, po nieszporach o 15.00 (IX-VI), po nieszporach o 17.00 (VII-VIII), dni powszednie – 7.00 (wtorek, czwartek, sobota), 18.00 lub 17.00 (poniedziałek, środa, piątek)

https://parafia.bienkowka.pl/