Obecna świątynia pod wezwaniem świętych Szymona i Judy została wzniesiona w latach 1760-65 na miejscu dwóch wcześniejszych z XV i XVI w. Drewniany kościół konstrukcji zrębowej (jedna z największych tego typu świątyń na Podkarpaciu) jest budowlą jednonawową, z dwoma bocznymi kaplicami i masywną, czworościenną wieżą konstrukcji słupowej, zwieńczoną baniastym hełmem z kilkustopniową latarnią. Przy wieży dobudowano soboty.


Wyposażenie wnętrza barokowo-rokokowe. W przegrodzonym od nawy XVIII-wieczną późnobarokową balustradą prezbiterium znajduje się rokokowy ołtarz główny, w którym umieszczono XVIII-wieczny obraz świętych Szymona i Judy – patronów kościoła. Na uwagę zasługują również pozostałe ołtarze: dwa boczne z obrazami przedstawiającymi św. Walentego (2. poł. XVII w.) i Matkę Bożą z Dzieciątkiem (XVIII w.) oraz dwa w kaplicach. Bardzo ciekawym elementem ołtarzy w kościele w Łętowni są antepedia ozdobione przedstawieniami scen męczeństwa Świętych. Na belce tęczowej, pomiędzy prezbiterium i nawą, znajduje się krucyfiks w otoczeniu barokowych figur, przedstawiających Matkę Bożą, św. Marię Magdalenę i św. Jana Ewangelistę. Interesująca jest również ciekawa rokokowa polichromia o motywach roślinno-architektonicznych, pokrywająca ściany, na których można także obejrzeć stacje drogi krzyżowej z XVIII w. Zwiedzając kościół warto też przyjrzeć się rokokowym ambonie i chrzcielnicy oraz barokowym organom.

Parafia pw. św.św. Szymona i Judy
tel. 18 277 30 14
Msze święte: niedziele i święta – 6.30, 8.00, 10.00, 16.00; dni powszednie – 6.30, 7.00, 17.00 (środy, piątki, pierwsze soboty miesiąca – okres zimowy), 18.00 (środy, piątki, pierwsze soboty miesiąca – okres letni)

http://letownia.katolicki.eu/