Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego swój obecny wygląd zawdzięcza przebudowie dokonanej w latach 1828-1833. Budowla o korpusie trzynawowym, halowym jest utrzymana w stylu późnoklacystycznym. Jedynie opięte z zewnątrz szkarpami prezbiterium oraz kaplica, będące pozostałościami po dawnej świątyni, są barokowe. Nawy boczne oddzielają od nawy głównej arkady, sklepienie kościoła ma konstrukcję żagielkową.

W wieży zegarowej, nakrytej hełmem z 1891 r., znajdują się dwa dzwony z 1547 i 1663 r. Frontowa fasada kościoła jest ozdobiona szerokim ryzalitem, zakończonym trójkątnym frontonem.
Usytuowana na zboczu Makowskiej Góry, dominująca nad miastem świątynia, jest miejscem otoczonym szczególną czcią zarówno przez miejscową ludność, jak i liczne rzesze pielgrzymów. W ołtarzu głównym znajduje się tu bowiem XVI-wieczny łaskami słynący obraz Matki Bożej Opiekunki Rodzin. Poświęcenie obrazu miało miejsce w 1602 r., a jeszcze z tego samego stulecia pochodzą pierwsze wzmianki o łaskach otrzymanych za przyczyną Matki Bożej Makowskiej. 10.06.1979 r. podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał uroczystej koronacji obrazu w czasie Mszy Świętej na krakowskich Błoniach.


We wnętrzu kościoła warto również zwrócić uwagę na drewniany barokowy krucyfiks z XVII w. w bocznym ołtarzu Bractwa Cierniowej Korony, a także klasycystyczną ambonę. Interesujący jest też chór muzyczny, wsparty na trzech arkadach, a zwłaszcza jego drewniany, klasycystyczny parapet, datowany na 1830 r.

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim
tel. 33 877 11 20
Msze święte: niedziele i święta – 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 13.00, 17.00, dni powszednie – 6.30, 7.00, 8.00, 18.00