Obecny, murowany kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja powstał w latach 1815-1825. Sidzińska świątynia została wzniesiona w tzw. stylu józefińskim, podobnie jak kościół w pobliskim Osielcu. Jest ona budowlą jednonawową z półkoliście zamkniętym prezbiterium i szerszą, trójprzęsłową nawą. Do prezbiterium dobudowano zakrystię i skarbczyk, zaś do nawy kruchtę i wieżę frontową.

Niewątpliwie najciekawszym zabytkiem sidzińskiego kościoła jest umieszczony w lewym bocznym ołtarzu łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Malowany na desce z drzewa cedrowego (farba olejna, tempera) wizerunek pochodzi najpóźniej z XV w. i od wielu lat jest otoczony kultem mieszkańców.

Parafia pw. św. Mikołaja w Sidzinie
tel. 18 267 31 93
Msze święte: niedziele i święta – 9.00, 11.00, 17.00, dni powszednie – 7.00, 17.00 (okres zimowy), 18.00 (okres letni