Grupą docelową w projekcie są uczniowie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie. Ponadto do udziału w projekcie zgłosić się może każda zainteresowana osoba będąca uczniem ww. szkół, a także wszyscy chętni uczniowie kształcący się zawodowo w danej branży w Subregionie Podhalańskim i obszarze Województwa Małopolskiego.

Zadania realizowane w projekcie adresowane do uczniów:

 • kursy zawodowe,
 • staże/praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendium stażowego u pracodawców,
 • doradztwo zawodowe.

Po kliknięciu w „Kursy zawodowe dla uczniów” treść:

Kursy w 2018, 2019, 2020, 2021 roku  zostaną zorganizowane w nowo utworzonych/wyposażonych/doposażonych pracowniach zawodowych, w powstałym na bazie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej Centrum Kompetencji Zawodowych.

Zgodnie z diagnozą potrzeb uczniów, planuje się uruchomienie następujących kursów:

A. Kursy dla uczniów z branży elektryczno – elektronicznej (branża wiodąca)

 • Kurs programowania C++
 • Kurs lutowania
 • Kurs ECDL edycja obrazu wraz z egzaminem
 • Kurs uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych o napięciu do 1kV z egzaminem
 • Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi oraz metodą MAG 135 z egzaminem
 • Kurs ECDL Web Edition wraz z egzaminem
 • Kurs ECDL Zarządzanie projektami wraz z egzaminem
 • Kurs ECDL IT Security wraz z egzaminem

B. Kursy dla uczniów z branży mechanicznej i górniczo – hutniczej (branża wspierająca)

 • Kurs programowania sterowników mikroprocesorowych I robotów
 • Kurs operator-programista CNC wraz z egzaminem
 • Kurs na kandydatów na diagnostę samochodowego wraz z egzaminem

C. Zajęcia interdyscyplinarne dla uczniów

 • Kurs prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i egzaminem
 • Kurs rysunku AutoCAD wraz z egzaminem
 • Kurs prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i egzaminem
 • Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczna wymianą butli wraz z egzaminem
 • Kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3
 • Kurs operatora agregatów tynkarskich wszystkich typów klasy III wraz z egzaminem

(po kliknięciu się pobierają dok.)
* Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach dla uczniów realizowanych w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy”

Aktualne załączniki do regulaminu:
*Formularz zgłoszeniowy dla ucznia – kurs

*Deklaracja uczestnictwa w projekcie
*Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
*Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
*Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach promocyjnych