Tegoroczna kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu suskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 18 kwietnia do 22 maja.
Obejmie ona przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2004 roku tzw. „rocznik podstawowy”. Oprócz nich stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1999 – 2003 tzw. „roczniki starsze”, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które zostały uznane za czasowo niezdolne do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności. Wezwanie obejmuje również kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję; grozi im za to również kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się do Powiatowej Komisji Lekarskiej w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Suchej Beskidzkiej, ul. Pułkownika Tadeusza Semika 1

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej winna posiadać:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  3. dokumentację medyczną, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność,
  4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Załączniki do pobrania