W 2012 r. pozyskano  dodatkowe Å›rodki zewnÄ™trzne z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeÅ„ dróg powiatowych, spowodowanych przez powódź oraz powstaÅ‚ych w okresie zimowym.


Kwota pozyskanych dotacji wyniosÅ‚a 1 959 230 zÅ‚, w tym 1 204 955 zÅ‚ pochodziÅ‚o z budżetu paÅ„stwa w ramach  Programu Usuwania Skutków KlÄ™sk Å»ywioÅ‚owych i 754 275 zÅ‚ z Funduszu SolidarnoÅ›ci Unii Europejskiej.

Wkład własny powiatu wyniósł 328 861 zł.

Wartość wykonanych robót wyniosła 2 288 092 zł.

W ramach powyższych funduszy wykonano i zakończono następujące zadania:

  • Odbudowa drogi powiatowej nr K 1715 ul. Za wodÄ… w Makowie PodhalaÅ„skim (odcinek 1,6 km – odbudowa nawierzchni wraz z poboczami)
  • Odbudowa drogi powiatowej nr K 1694 Koszarawa – Zawoja – WeÅ‚cza (odcinek 1,3 km – odbudowa nawierzchni wraz z poboczami)
  • Odbudowa drogi powiatowej nr K 1698 Pewelka – Hucisko – Krale (odcinek 0,6 km – odbudowa nawierzchni wraz z poboczami)
  • Odbudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim – ÅÄ™townia – Jordanów (odcinek 1,3 km – odbudowa nawierzchni wraz z poboczami)
  • Odbudowa drogi powiatowej nr K1683 Jordanów – Toporzysko – Sidzina (odcinek 0,5 km – odbudowa korpusu drogi wraz z barierami energochÅ‚onnymi)
  • Odbudowa drogi powiatowej Nr K 1705 BarwaÅ‚d-Stryszów-Marcówka (odcinek 0,1 km – odbudowa nawierzchni oraz korpusu drogi)
  • Odbudowa drogi powiatowej Wieprzec -Skomielna Czarna (odcinek 0,5 km – odbudowa nawierzchni wraz z poboczami).

W sumie w ramach pozyskanych Å›rodków „powodziowych† wyremontowano  5,9 km dróg powiatowych.

Poniżej kilka zdjęć przedstawiajÄ…cych stan “przed”  i “po” wykonaniu robót.