W środę 11 maja 2022 r., w obecności starosty Józefa Bałosa i wicestarosty Zbigniewa Hutniczaka, dokonano odbioru kolejnej inwestycji, mającej na celu modernizację infrastruktury lokalowej placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski. W ramach tego zadania wykonane zostało ocieplenie części gmachu Liceum Ogólnokształcącego nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej wraz z z wymianą stolarki okiennej. Ponadto rozebrany został dawny łącznik pomiędzy budynkami szkoły i sąsiadującej z nim Biblioteki Pedagogicznej. W ten sposób, dzięki połączeniu części dziedzińca szkolnego z biblioteką ułatwiona została komunikacja pomiędzy obydwoma budynkami oraz poprawiona estetyka całego kompleksu.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 527.089,38 zł, a środki te zostały w całości pozyskane przez powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przed remontem:

Po remoncie: