W latach 2009 – 2011 zrealizowano projekt pn. „Poprawa dostÄ™pnoÅ›ci transportowej dla rozwoju gospodarczego powiatu suskiego poprzez przebudowÄ™ dróg K1702 Kuków – Tarnawa i K1704 Mucharz – Åšleszowiceâ€, dla którego pozyskano dofinansowanie ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach MaÅ‚opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


W ramach projektu zmodernizowano ponad 12 km drogi wraz z obiektami inżynieryjnymi (mosty, przepusty) w liczbie 41 sztuk.

ÅÄ…czna wartość modernizacji wyniosÅ‚a 11 638 480,80 zÅ‚, w tym udziaÅ‚:

  • powiatu suskiego – 4 374 375,70 zÅ‚
  • gminy Stryszawa – 1 500 000,00 zÅ‚,
  • gminy Zembrzyce – 500 000,00 zÅ‚,
  • powiatu wadowickiego – 500 474,91 zÅ‚, w tym gminy Mucharz – 248 424,19 zÅ‚.

Dofinansowanie unijne udzielone w ramach MRPO na lata 2007-2013 wyniosło 4 763 630,19 zł.

4 kwietnia 2012 r w Kukowie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali starosta suski Tadeusz Gancarz, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak.

Projekt był realizowany przez Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej