Typ kolektorów, moc instalacji
Hewalex KS 2000 TLP płaskie, 55,5kW

Ilosc kolektorów, powierzchnia czynna
37 szt, 67m2

Przewidywana redukcja:
– zanieczyszczeń – 17 ton/rok
– zużycia paliwa – 8300 m3 gazu
– kosztów – 15 054 zł/rok

Zakres pozostałych prac
Zbiorniki 4 x 1000 l, wymienniki ciepła, regulatory oraz ciepłomierze, naczynia przeponowe, automatyka sterująca, konstrukcje wsporcze, instalacja rurowa

Dotychczasowy sposób przygotowania CWU
kociol gazowy 2×270 kW

Koszt instalacji
173 909 zł

Źródla finansowania

67 000 zł dotacja Fundacja Ekofundusz w Warszawie
53 007 zł dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
46 064 zł dotacja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
7 838 zł wkład własny

{gallery}galerie/artykuly/r2008/dps-letownia-solary{/gallery}