Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu kolektorów słonecznych

w Zespole Szkół im. W.Witosa i Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej

Typ kolektorów, moc instalacji
Hewalex KS 2000 TLP płaskie, 198 kW

Ilosc kolektorów, powierzchnia czynna
132 szt, 239m2

Przewidywana redukcja:
– zanieczyszczeń – 54 tony/rok
– zużycia paliwa – 27 000 m3 gazu
– kosztów – 48 715zł/rok

Zakres pozostałych prac
Zbiorniki 2 x 1000 l, 2×1500 l, wymienniki ciepła, regulatory oraz ciepłomierze, naczynia przeponowe, automatyka sterująca, konstrukcje wsporcze, instalacja rurowa

Dotychczasowy sposób przygotowania CWU
4 kotły gazowe 950 kW

Koszt instalacji
694 848 zl

Źródla finansowania

239 000 zł dotacja Fundacja  Ekofundusz w Warszawie
410 000 zł dotacja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
45 768 zł   wkład własny

{gallery}galerie/artykuly/r2008/zswitos-solary/{/gallery}