Wkrótce dobiegnie półmetek realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, do którego powiat suski przystąpił w 2010 r. wspólnie z pozostałymi powiatami oraz innymi organami prowadzącymi szkoły zawodowe w Małopolsce. Jest to największy jeśli chodzi o budżet, zakres i czas trwania, projekt  edukacyjny w naszym powiecie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu w całym województwie wynosi 140 mln zł, z czego na nasz powiat przypada 3 231 966,82 zł, w tym 412 075,78 zł (12,75%) stanowi nasz wkład własny. Projekt realizowany będzie w latach 2010 – 2014. W celu zobrazowania skali oraz zakresu i tematyki podejmowanych działań przedstawiamy informację na temat bieżącego stanu realizacji projektu.


Celem głównym projektu, jak sama nazwa wskazuje, jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce w branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej. W naszym powiecie projekt jest realizowany w następujących zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe :

 • Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
 • Zespół Szkół im. Walerego  Goetla w Suchej Beskidzkiej
 • Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim
 • Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
 • Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

Aby osiągnąć zamierzony cel projektu planowane jest przeprowadzenie w powyższych szkołach blisko 50 rodzajów kursów branżowych,  szkoleń i zajęć pozalekcyjnych wzmacniających kompetencje kluczowe, a także doradztwa zawodowego, praktyk u przedsiębiorców i innych form wsparcia uczestników projektu. Realizacja projektu w powiecie rozpoczęła się 1 lipca 2010 r. Utworzone zostało w starostwie powiatowe biuro projektu, odpowiedzialne za koordynację i nadzór nad wszelkimi działaniami podejmowanymi w ramach projektu. W pięciu zespołach szkół wybrani zostali liderzy (koordynatorzy) szkolni mający za zadanie przede wszystkim wdrażanie zgodnie z założeniami projektu programu rozwojowego przyjętego w danej szkole, przeprowadzanie naborów na zajęcia i kursy, gromadzenie dokumentacji od uczestników projektu, prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych w szkole oraz nadzór i współpracę z wykonawcami kursów i zajęć.

W pierwszym etapie realizacji projektu skoncentrowano się na modernizacji bazy techno-dydaktycznej szkół poprzez zakupienie nowoczesnego wyposażenia pracowni szkolnych.

W ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej zakupione zostało wyposażenie oraz materiały i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 140 019,90 zł.

Największe nakłady zostały poniesione na :

 • wyposażenie pracowni gastronomicznej : 30 120,92 zł, (m. in. 2 piece konwekcyjno-parowe, wózek do flambirowania, naświetlacze do jaj, kostkarka do lodu, zestaw carvingowy, naczynia i przybory kuchenne)
 • wyposażenie pracowni reklamy : 52 617,68 zł (ploter, 10 zestawów komputerowych z monitorami, projektor multimedialny, laptop oraz oprogramowanie)
 • wyposażenie pracowni językowych : 14 671,62 zł (2 projektory multimedialne, laptop, oprogramowanie)
 • wyposażenie pracowni nauk przyrodniczych : 18 796,22 zł (2 projektory multimedialne, laptop, tablica interaktywna, oprogramowanie, 3 mikroskopy i inne pomoce dydaktyczne)
 • wyposażenie pracowni matematycznych : 16 122,92 zł (projektor multimedialny, tablica interaktywna, wizualizer, laptop, oprogramowanie)
 • wyposażenie pracowni informatycznej : 2 171,60 zł (projektor multimedialny).

Koszt pozostałych drobnych materiałów i pomocy dydaktycznych wyniósł 5 518,94 zł.

W ZS im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim utworzona została od podstaw pracownia fryzjerska dzięki wykonaniu adaptacji pomieszczeń kuchennych i zakupieniu wyposażenia pracowni fryzjerskiej na kwotę 39 000,00 zł (zakupione zostały m. in. myjnia fryzjerska z fotelem, 5 foteli fryzjerskich, 5 stanowisk -konsolet, suszarka stojąca i 4 małe suszarki z uchwytami, urządzenie do dezynfekcji, maszynka do strzyżenia, prostownica do włosów, wózek fryzjerski, lokówka, 6 główek treningowych, przybory fryzjerskie (nożyczki, klipsy, grzebienie, szczotki do włosów), zestaw mebli szkolnych (szafa i szafki, komoda, stoły i krzesła, tablica obrotowa). Zakupione zostały także drobne materiały i pomoce dydaktyczne do matematyki i języka angielskiego. Łączne nakłady na szkołę wyniosły 41 070,21 zł

W ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie zakupiono całkowite wyposażenie pracowni ekonomicznej za kwotę 55 238,72 zł (20 zestawów komputerowych z monitorami i oprogramowaniem oraz serwer z osprzętem sieciowym, monitorem, switchem i oprogramowaniem).

W ZS im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie zakupione zostało wyposażenie pracowni sprzedaży za 29 236,20 zł (projektor multimedialny, 11 laptopów, oprogramowanie, kasa fiskalna i waga elektroniczna, stolik multimedialny i ekran elektryczny), a także materiały dydaktyczne do kursu prawa jazdy. Łącznie wydatki dla szkoły wyniosły 29 956,20 zł.

W ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej w roku szkolnym 2011/2012 zostało zakupione wyposażenie do czterech pracowni na łączną kwotę 103 543,70 zł:

 • pracownia budowlana: 25 340,30 zł (m. in. dalmierz, poziomica elektroniczna z laserem, wiertarka udarowa, szlifierka kątowa, wyrzynarka, frezarka górnowrzecionowa, piła łańcuchowa elektryczna, młot wyburzeniowy, odkurzacz przemysłowy, rusztowanie montażowe na kółkach, drabina, zestawy malarskie, szpachelki, komputer przenośny, rzutnik multimedialny, skaner)
 • pracownia samochodowa: 50 307,00 zł (1 urządzenie diagnostyczne, 1 oprogramowanie diagnostyczne,1 urządzenie do badania geometrii kół, 2 komputery przenośne, 1 rzutnik multimedialny)
 • pracownia informatyczna: 17 532,42 zł (m.in. 2 szt. switchy sprzętowych zarządzanych, 2 routery sprzętowe, 8 szt. kart sieciowych bezprzewodowych, serwer druku, szafa serwerowa, UPS typu rack, streamer, access point)
 • pracownia elektryczna: 10 363,98 zł (4 zasilacze laboratoryjne, 60 szt. przewodów laboratoryjnych w osłonie, 10 szt. kabla pomiarowego koncentrycznego, 1 trójfazowy autotransformator w obudowie, 1 oscyloskop, 1 rzutnik multimedialny)

W kolejnym etapie projektu przystąpiono do realizacji zaplanowanych kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych i innych form wsparcia.

W ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej :

 • przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 103 uczniów, ,
 • przeprowadzono zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego zawodowego dla 38 uczniów
 • przeprowadzono zajęcia rozwijające z geografii turystycznej dla 15 uczniów

Zajęcia wyrównawcze, miały na celu zniwelowanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów – wyrównanie poziomu ich wiedzy i umiejętności zgodnie z programem nauczania danego przedmiotu obowiązującego dla poszczególnych klas i zawodów.

Zajęcia rozwijające, miały na celu zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności wykraczających ponad program nauczania danego przedmiotu obowiązujący dla poszczególnych klas i zawodów oraz rozwinięcie zainteresowań przedmiotowych uczniów.

 • przeprowadzono kurs prawa jazdy kat. B dla 20 uczniów; podczas którego uczniowie zdobyli wiadomości i umiejętności umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem oraz zostali przygotowani do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy.
 • przeprowadzono również kursy zawodowy z branży gastronomicznej tj. carving, barman – kelner, kurs kuchni śródziemnomorskiej oraz kurs w zakresie organizacji cateringu i imprez okolicznościowych w których łącznie wzięło udział 142 uczniów.

Podczas ww. kursów uczniowie zdobyli umiejętności rzeźbienia w warzywach i owocach metodą carving, umiejętności związane z przyrządzaniem napoi mieszanych oraz zasad obsługi klienta usług gastronomicznych, planowania, organizowania i obsługi przyjęć okolicznościowych a także umiejętności przygotowywania dań charakterystycznych dla kuchni śródziemnomorskiej oraz wiedzę na temat potraw i komponowania posiłków w krajach śródziemnomorskich.

 • przeprowadzono zajęcia „Doradztwo edukacyjne i zawodowe w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i funkcjonowania na rynku pracy” dla 141 uczniów; podczas których wypracowano u uczestników umiejętności określania własnych predyspozycji i preferencji zawodowych.
 • przeprowadzono kurs ECDL Start dla 10 uczniów. Uczestnicy kursu zdobyli wiedzę i umiejętności pozwalające na sprawne posługiwanie się komputerem i oprogramowaniem, zostali przygotowani do zdania egzaminu z 4 modułów ECDL i w rezultacie uzyskania certyfikatu ECDL Start.
 • przeprowadzono 3 staże – wizyty zawodoznawcze, w których wzięło udział 126 uczniów. Miejscem realizacji stażów – wizyt zawodoznawczych była: Agencja Reklamowa LABCON w Warszawie, Muzeum Techniki oraz Giełda Papierów wartościowych w Warszawie.
 • przeprowadzono szkolenie pn. „Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej dla 64 uczniów, podczas którego uczniowie poznali formy działalności gospodarczej, etapy jej rejestracji i prowadzenia, wymogi oraz wzory druków z tym związanych, zasady tworzenia biznes planów oraz zdobyli podstawowe informacje dotyczące opodatkowania działalności.
 • przeprowadzono kurs DTP (Desktop Publishing) dla 29 uczniów, podczas którego uczniowie zdobyli umiejętności pozwalające na projektowanie i sporządzanie materiałów graficznych oraz przygotowanie ich do druku lub publikacji w formie elektronicznej.
 • przeprowadzono kurs małej księgowości dla 26 uczniów, którzy zapoznali się z formami uproszczonej ewidencji księgowej w małych przedsiębiorstwach, prowadzeniem rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz możliwością wykorzystania programów komputerowych do powyższych celów.

W ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie:

 • przeprowadzono kurs prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów; podczas którego uczniowie zdobyli wiadomości i umiejętności umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem oraz zostali przygotowani do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy
 • przeprowadzono kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli dla 27 uczniów; dzięki któremu uczestnicy uzyskali uprawnienia dające prawo do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz uprawnienia do wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych zasilanych gazem.
 • odbyły się cztery 1-dniowe wizyty zawodoznawcze dla 70 uczniów. Miejscem realizacji wspomnianych staży – wizyt zawodoznawczych była Fabryka Opla w Gliwicach oraz Fabryka Fiata w Tychach.
 • przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne rozwijające pn. warsztaty z obsługi programu komputerowego Symfonia Handel dla 15 uczniów oraz warsztaty z obsługi kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych dla 15 uczniów. Uczniowie podczas zajęć rozwinęli umiejętności wykorzystywania programów komputerowych w zastosowaniach handlowych na przykładzie programu Symfonia Handel oraz zapoznali się z obsługą urządzeń sklepowych (kasa fiskalna, elektroniczna waga sklepowa).
 • przeprowadzono kurs AutoCAD – projektowanie mebli aranżacja wnętrz 8 uczniów; uczniowie poznali możliwości wykorzystania programów komputerowych do projektowania mebli i aranżacji wnętrz

W ZS im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim :

 • przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego, z języka niemieckiego zawodowego oraz z matematyki, w których łącznie wzięło udział 32 uczniów.
 • przeprowadzono kurs prawa jazdy kat. B 22 uczniów; podczas którego uczniowie zdobyli wiadomości i umiejętności umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem oraz zostali przygotowani do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy
 • przeprowadzono kurs pilarza dla 8 uczniów; dzięki któremu uczniowie zdobyli wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz pozostałego sprzętu pomocnicze używanego przy pozyskiwaniu drewna.
 • przeprowadzono kurs fryzjerski dla 8 uczniów oraz kurs stylizacji i wizażu również dla 8 uczniów; podczas których uczniowie zdobyli umiejętności sprawnego i prawidłowego wykonywania zabiegów fryzjerskich oraz zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresy stylizacji i wizaży

W ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie :

 • przeprowadzono kurs prawa jazdy kat. B 40 uczniów; podczas którego uczniowie zdobyli wiadomości i umiejętności umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem oraz zostali przygotowani do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy
 • zakończono kurs bukieciarstwa dla 15 uczniów, którzy zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresy florystyki.
 • zorganizowano staż – wizytę zawodoznawczą dla 37 uczniów do przedsiębiorstwa Rafako (Racibórz) i Takoni (Bielsko Biała).
 • przeprowadzono kurs księgowości dla 20 uczniów oraz kurs kadrowo – płacowy dla 12 uczniów. Celem kursów było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia lub pracy w firmie, zdobycie wiedzy z zakresu podstaw rachunkowości oraz ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej :

 • zakończono kurs prawa jazdy kat. B dla 25 uczniów, podczas którego uczniowie zdobyli wiadomości i umiejętności umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem oraz zostali przygotowani do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy
 • zakończono kurs rysunku budowlanego AutoCAD dla 11 uczniów; dzięki któremu uczniowie zdobyli umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do tworzenia rysunku budowlanego i projektowania obiektów.
 • przeprowadzono kurs „Projektowanie dynamicznych stron internetowych” oraz kurs „Programowania sterowników mikroprocesorowych i robotów” w których łącznie wzięło udział 28 uczniów. Kursy pozwoliły zdobyć uczestnikom umiejętności w zakresie tworzenia dynamicznych stron internetowych oraz wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie programowania sterowników mikroprocesowych i robotów.
 • przeprowadzono kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych dla 30 uczniów, dzięki któremu uczestnicy zdobyli świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
 • przeprowadzono kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli dla 90 uczniów, dzięki któremu uczestnicy uzyskali uprawnienia dające prawo do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz uprawnienia do wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych zasilanych gazem.

Łącznie we wszystkich formach wsparcia wzięło udział 1265 osób, przy czym niektóre z nich brały udział w dwóch lub więcej formach wsparcia, stąd liczba uczestników wprowadzonych do bazy PEFS wynosi 816.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 grudnia 2014 r.