Pacjenci korzystający ze świadczeń urologicznych suskiego szpitala odczują w tym roku znaczną poprawę warunków opieki medycznej w związku ze zwiększeniem dostępności do wysokiej jakości diagnostyki i metod leczenia. Będzie to możliwe dzięki pozyskaniu przez powiat dotacji ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację projektu pn. „Modernizacja Oddziału Urologicznego oraz Pracowni Endoskopii Urologicznej związanej z zakupem wyposażenia  i sprzętu medycznego”. W ramach zadania zostanie zakupiony nowoczesny, wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny o wartości 1 558 522 zł.  Środki z dotacji w kwocie 1 246 817 zł pokryją 80% kosztów planowanej inwestycji, a pozostałe 20% (tj. 311 705 zł) zostanie sfinansowane  w równych częściach przez powiat i szpital.