W ramach realizowanego przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej projektu “Promocja babiogórskiego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020, powiat suski wziął udział w międzynarodowych targach turystycznych ITF Slovakiatour w Bratysławie.


Targi te są największą tego rodzaju imprezą, organizowaną corocznie na obszarze Słowacji, a jednocześnie jedną z większych w całej Europie Środkowej. Swoją ofertę prezentują na niej organizatorzy turystyki i biura podróży, ale bardzo znaczącą część powierzchni wystawienniczej zajmują stoiska przygotowane przez narodowe organizacje turystyczne i poszczególne regiony, tak ze Słowacji, jak i wielu innych krajów.

W tegorocznej, 24. edycji targów Slovakiatour, którym towarzyszyły targi kulinarne Danubius Gastro, swoją ofertę prezentowało 737 wystawców, a w ciągu czterech dni trwania imprezy tereny targowe odwiedziło ponad 70 000 osób.

Wspólne stoisko promocyjne na tych targach miały: Powiat Suski i Oravska Polhora, partnerzy w projekcie promocyjnym, którego głównym celem jest budowa turystycznego wizerunku i rozpoznawalności polsko-słowackiego, pogranicznego regionu pod Babią Górą, jako terenu o znacznym potencjale kulturowym i przyrodniczym.

Na stoisku odwiedzający mogli otrzymać specjalnie przygotowane w ramach projektu materiały promocyjne w języku słowackim na temat Podbabiogórza i słowackiej Oravskiej Polhory (mapy, mapki, ulotki tematyczne, foldery) oraz gadżety promocyjne (w tym puzzle i gry memory o tematyce związanej z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz produkty regionalne – drewniane zabawki ze Stryszawy). Nie brakło również materiałów promocyjnych przekazanych przez poszczególne gminy z powiatu i Babiogórski Park Narodowy. Wśród setek gości, którzy odwiedzili stoisko Podbabiogórza w czasie trwania targów (25-28.01.2018) byli m.in.: Alexander Rozin, dyrektor generalny spółki Incheba zarządzającej całym centrum konferencyjno – wystawowym w Bratysławie oraz Jacek Gajewski dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie. Bratysławskie targi rozpoczęły cykl tego typu wydarzeń promocyjnych, w których udział został zaplanowany w projekcie. Już w lutym będziemy uczestniczyć w Targach Regionów i Produktów Turystycznych – Tour Salon 2018 w Poznaniu.