W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat  suski otrzymał kolejną dotację celową w wysokości 24 000,00 zł. ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo.

Dofinansowanie w roku 2022 otrzymały dwie szkoły prowadzone przez powiat suski:

  1. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej – 12 000,00 zł.
  2. Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej 12 000,00 zł.

Organ prowadzący zapewnił wkład własny dla powyższych  szkół w wysokości 6 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 30 000,00 zł.

Uzyskane wsparcie finansowe zostanie przeznaczone:

  1. na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
  2. na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek:
  3. zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  4. zakup oprogramowania dla bibliotek,
  5. zakup czytników e­booków,
  6. na zakup elementów wyposażenia  wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia oraz realizację działań promujących czytelnictwo.