W latach 2016-2018 w ramach rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” mającego na celu promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży powiat suski jako organ prowadzący uzyskał ze środków budżetu państwa wsparcie finansowe dla następujących szkół:


Rok 2016

• Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej otrzymał dotację w wysokości 12 000 zł, wkład własny stanowił 3 000 zł, razem 15 000 zł.

• Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej otrzymał dotację w wysokości 12 000 zł, wkład własny stanowił 3 000 zł, razem 15 000 zł.

Rok 2017

• Liceum Ogólnokształcące nr I im. M. Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł, wkład własny stanowił 3 000 zł, razem 15 000 zł.

Rok 2018

• Zespół Szkół im. bł.ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie otrzymał dotację w wysokości 12 000 zł, wkład własny stanowił 3 000 zł, razem 15 000 zł.

Ze środków dotacji zbiory biblioteczne szkół zostały wzbogacone o nowe pozycje książkowe i audiobooki, a także sfinansowane zostały wydarzenia promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Ponadto na rok 2019 planuje się pozyskać dotację dla Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.